Nosaltres


El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) és una institució de recerca pública situada a Barcelona. El principal objectiu del CREAF és generar coneixements i crear noves eines metodològiques en els camps de les ciències ambientals i l’ecologia. La recerca duta a terme pel CREAF es poden agrupar en 4 àrees principals: Biodiversitat, Ecologia Funcional i Canvi Global, Ecologia forestal i els incendis forestals, i l’anàlisi ambiental i territorial i GIS. A l’última zona, el grup Grumets està duent a terme la recerca en grans volums de dades, cartografia web, sèries de temps teledetecció, i els estàndards geoespaciales i és el manteniment de la RS i programari SIG MiraMon.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) és una empresa pública adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, encarregada de gestionar els sistemes d’observació i predicció meteorològics a Catalunya.

LA NOSTRA VISIÓ

En un món digital existirà un lloc que permeti a ciutadans, gestors i polítics compartir i consultar informació fenològica. A més, permetrà comunicar-se entre actors i serà sostenible en el temps.

LA NOSTRA MISSIÓ

El futur Observatori serà el lloc on s’emmagatzemin les dades recollides per part dels ciutadans, on aquestes puguin ser consultades en temps real i influeixin en la presa de decisions.

ELS NOSTRES OBJECTIUS

  1. Crear una plataforma de ciència ciutadana sobre els efectes del canvi climàtic en la naturalesa i amb dades obertes, on la divulgació i els resultats influeixin en la presa de decisions.
  2. A través de la recollida de dades per part dels ciutadans i guiats per un protocol d’observació ampli, generar informació útil per conèixer l’impacte del canvi climàtic en la naturalesa.
  3. Sumar amb la resta de plataformes existents i que l’Observatori sigui un paraigua d’agrupacions i informació sobre els efectes del canvi climàtic en la naturalesa.
  4. Promoure la sostenibilitat de l’Observatori ciutadà més enllà de la finalització del projecte.