Card image

Segueix el ritme de la natura

Què fem?


La fenologia és l’observació dels canvis estacionals en les plantes i els animals, tals com la floració, l’aparició d’insectes i la migració de les aus. Els canvis en els ritmes de la natura donen molta informació als científics sobre els efectes que el canvi climàtic produeix sobre els ecosistemes naturals, però calen sèries temporals llargues, homogènies, validades i ben repartides geogràficament per tot el territori. Es necessiten ciutadans amants de la natura que vulguin aprendre a fer observacions fenològiques i ajudar els científics a estudiar els impactes del canvi climàtic sobre les plantes, els animals i els éssers vius en general.
Més informació: info@ritmenatura.cat

Darreres observacions

iNaturalist

Aquest vídeo mostra com el canvi climàtic altera el ritme de la natura.

En els darrers anys hi ha una menor coincidència entre el moment de màxima floració de les plantes i el moment en què també l’abundància de les papallones és major.

Resultat? A les papallones cada cop els costa més alimentar-se perquè no troben les seves flors i, al seu torn, les plantes deixen de ser pol·linitzades.